Mobiliteit

Actueel

Het memorandum van De Lijn, waarin het bedrijf haar vragen en voorstellen formuleert voor de volgende Vlaamse Regering, ging rond als een trein. Basismobiliteit voor iedereen, gratis vervoer, het bus- en tramaanbod in de stad versus het platteland, ... Heel wat heilige huisjes werden aangekaart. Met een zeer boeiend actualiteitsdebat in het Vlaams Parlement tot gevolg. Bekijk hier de visie...

Minister-president Kris Peeters pronkte tijdens de septemberverklaring met het cijfer dat de Vlaamse regering 1850 km nieuwe fietspaden heeft gerealiseerd. Groen trok op onderzoek en kwam tot de vaststelling dat daar niets van klopt.

Voor amper 972 km (30%) fietspaden zijn middelen vastgelegd om deze effectief te vernieuwen of nieuw aan te leggen.  Hoeveel van deze kilometers...

Persbericht:  Hoewel er een grote vraag is onder de omwonenden is er nog steeds geen busverbinding tussen Temse en Bornem. En dat ondanks het feit dat de nieuwe Scheldebrug ondertussen al vier jaar in gebruik is.

"Groen en N-VA vragen geen nieuwe busverbinding, maar wel een optimalisering van de bestaande. Er moet een bus rijden tussen Temse en Bornem. Daarmee steunen we de...

Pagina's